Om oss

“Vi passar inte barn vi utbildar människor”

Snurran är en privatägd förskola som ligger på Gamla Väster mitt emot Casinot i Slottsparken.

Vi har plats till cirka 40 barn fördelade på tre grupper. Två grupper med äldre barn (4-5 år) och en yngrebarnsgrupp 1-3 år.

Vi bedriver förskoleverksamhet inomhus på Snurran men vi har också en utomhusverksamhet med bas i Malmö Kanotklubbs lokaler.

  • Vi har en personaltäthet med 5,4 barn/pedagog
  • Pedagogiken är enligt Läroplanen för förskola (Lpfö18)
  • Snurrans äldre barn  (4-5 år) har utökad uteverksamhet 3 gånger/vecka
  • Snurrans yngre barn (1-3 år) har utökad uteverksamhet 2 gång/vecka
  • Övergripande administrativt ansvar ligger utanför pedagogernas arbete
  • Mottagningskök med egen kökspersonal
  • Hälsosam mat serveras med inriktning på ekologiskt och närproducerat. Vi strävar efter minskad sockermängd och tillsatser.
  • SBA Policy: Inom förskolan bedriver vi ett aktivt brandskyddsarbete där alla är deltaktiga
  • Utdrag ur Förskolans Likabehandlingsplan
  • Avgifter och öppethållande: Vi följer Malmö stads rekommendationer. Se Malmöstad “Förskola-utbildning”.