Vi utbildar framtiden

En dag på Snurran innebär att era barn kommer att ha riktigt kul.
De kommer att få den bästa omsorg och möta en stor portion av glädje, aktiviteter, musik, kultur, nyfikenhet och god pedagogik.   

De äldre barnen ger sig ofta iväg till Temalekplatser och spännande naturområde till fots eller med kollektivtrafik.
De yngre barnen utforskar våra parker och lekplatser i Snurrans närhet.
Fokus på trygghet och igenkännande.

Mycket rörelse och frisk luft präglar en dag på Snurran, spring, hopp och lek varvas med yoga och sinnespromenader.

Vi utnyttjar Malmö stads fina kulturutbud och vistas gärna i Kungsparken och Slottsparken som ligger perfekt beläget tvärs över gatan.

Om oss

Snurran ägs sedan 2013 av Sofi och Mari .

Vi har plats till ca 40 barn fördelade på tre grupper.
Förskoleverksamheten bedrivs inomhus på Snurran och den utökade uteverksamhet har bas på Malmö Kanotklubb.

Vi strävar efter en personaltäthet med 5,4 barn per pedagog.

6 förskollärare och 2 pedagoger ingår i det fasta arbetslaget.

– Pedagogiken är enligt Läroplanen för förskola
(lpfö 18)

– Snurrans äldre barn (4-5 år) har utökad uteverksamhet 3 gånger/vecka

– Snurrans yngre barn (1-3 år) har utökad uteverksamhet 2 gånger/vecka 

– Övergripande administrativt ansvar är planerat utanför ordinarie verksamhet

– Ekologiskt och närodlat är prioriterat och vi undviker onödigt socker och tillsatser.

– Lunchen levereras från Kiels kök. Här fokuserar vi på mycket grönsaker, serverar fisk och vegetariskt i huvudsak och kött en dag i veckan. 

– Vi använder Tyra-appen när vi kommunicerar mellan vårdnadshavare och förskolan.
Information om klagomålshantering finner du i appen.

SYK Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns lärande, utveckling och hälsa. 

– SBA Policy: Inom förskolan bedriver vi ett aktivt brandskyddsarbete där alla är delaktiga

– Utdrag ur förskolans likabehandlingsplan

– Avgifter och öppethållande: Vi följer Malmö stads rekommendationer. Se Malmö stad: Förskola-Utbildning
På Snurran arbetar vi med digital balans och medvetenhet kring användandet av läsplattor och skärmar.

SDG målen nr.3
Hälsa, nr.5  Jämställdhet och nr.13  Klimatet är ständigt närvarande mål i verksamheten.

Aktiviteter

Våra lokaler

Aktuell info


För er som är intresserade av att veta mer om vår verksamhet bjuder vi in till vårt årliga informationsmöte. Tisdagen den 7 maj kl 16.30 startar mötet. Vi träffas på gården, ingång från Grynbodgatan.

Anmäl er senast den 2 maj på: info@snurran.se


Varmt välkomna!


Köplats

Postadress:

Förskolan Snurran

Slottsgatan 30

211 33 Malmö

Besöksadress:

Förskolan Snurran

Grynbodgatan 30

211 33 Malmö