Kontakt

Så här kontaktar du oss:
kuvert               sko                telefon

Postadress:                             Besöksadress:
Förskolan Snurran                 Förskolan Snurran                      Telefon: 040-23 38 12
Slottsgatan 30                         Grynbodgatan 20                        info@snurran.se
211 33  Malmö                        211 33 Malmö