Snurrans äldre barn, 4-5 år

Snurrans äldre barn är indelade i två grupper. Dessa turas om att vara utanför Snurran 2-3 dagar i veckan mellan kl. 09.00-16.00. Lunchen serveras då på Malmö Kanotklubb.

Förskolan satsar på utepedagogik av hög kvalitet där pedagogerna tillsammans med barnen rör sig i vår närmiljö och skapar möjligheter för lärande. Barnen upplever årstidernas skiftningar, tränar sin motorik, skapar med naturmaterial, får på ett begripligt sätt pröva på matematik och lär sig respektera både djur och natur. Vi tillbringar gärna tid på vår odlingslott i Slottsträdgården där barnen själva planterar, sköter om och skördar det som odlas.