Lustfyllt Lärande

Genom att vara närvarande och delaktig kan pedagogerna möta barnen i deras lärande processer. Barnen delas in i mindre grupper och får utifrån sina egna förutsättningar delta i aktiviteter som är både roliga och lärorika. Förskolans mål är att all barn på Snurran ska trivas och känna sig trygga. Alla barn ska erbjudas en pedagogik av god kvalitet.

Snurrans yngre barn, 1-3 år

Pedagogerna med de yngre barnen arbetar utifrån det kompetenta barnet. Barnen ges möjlighet att växa och få uppleva tillfredställelsen av att kunna själv och grunden läggs för det livslånga lärandet.

Pedagogerna är nere på golvet med barnen och lyssnar av och tolkar vad barnen uttrycker. På detta sätt ges barnen möjlighet till inflytande.

De yngre barnen upplever sin närmiljö utifrån deras mognad. Varje vecka blir det promenader till intilliggande parker och lekplatser.

  • Barn som kan själv

Snurrans äldre barn, 4-5 år

Snurrans äldre barn är indelade i två grupper. Dessa turas om att vara utanför Snurran 2-3 dagar i veckan mellan kl. 09.00-16.00. Lunchen serveras då på Malmö Kanotklubb.

Förskolan satsar på utepedagogik av hög kvalitet där pedagogerna tillsammans med barnen rör sig i vår närmiljö och skapar möjligheter för lärande. Barnen upplever årstidernas skiftningar, tränar sin motorik, skapar med naturmaterial, får på ett begripligt sätt pröva på matematik och lär sig respektera både djur och natur. Vi tillbringar gärna tid på vår odlingslott i Slottsträdgården där barnen själva planterar, sköter om och skördar det som odlas.

  • Yoga på Kanotklubben