Om oss

Snurran är en privatägd förskola som ligger på Gamla Väster mitt emot Casinot i Slottsparken.

Vi har plats till 40 barn fördelade på tre grupper. Två grupper med äldre barn (4-5 år) och en småbarnsgrupp 1-3 år.

Vi bedriver förskoleverksamhet inomhus på Snurran men vi har också en utomhusverksamhet med bas i Malmö Kanotklubbs lokaler.

Våra medvetna och kompetenta pedagoger (fyra förskollärare och tre barnskötare) har all tid i barngrupperna.

 • Vi har en personaltäthet med 5,4 barn/pedagog
 • Pedagogiken är enligt Läroplanen för förskola (Lpfö98 rev 2010)
 • Snurrans äldre barn (4-5 år) har utökad uteverksamhet 3 gånger/vecka
 • Snurrans yngre barn (1-3 år) har utökad uteverksamhet 1 gång/vecka
 • Våra medvetna och kompetenta pedagoger har all tid i barngrupperna
 • Övergripande administrativt ansvar ligger utanför pedagogernas arbete
 • Mottagningskök med egen kökspersonal
 • Hälsosam mat serveras med inriktning på ekologiskt och närproducerat. Vi strävar efter minskad sockermängd och tillsatser.
 • SBA Policy: Inom förskolan bedriver vi ett aktivt brandskyddsarbete där alla är deltaktiga
 • Utdrag ur Förskolans Likabehandlingsplan
 • Avgifter och öppethållande: Vi följer Malmö stads rekommendationer. Se Malmöstad ”Förskola-utbildning”.