Anmälan/Köplats

För att få en plats på Snurrans förskola behöver du ställa ditt barn i kö.

Obs! Endast ansökan via mail med kopia till andra vårdnadshavaren.
När vi erhållit ansökan får ni bekräftelse på att barnet/barnen finns i vår kö.