Anmälan/Köplats

För att få en plats på Snurrans förskola behöver du ställa ditt barn i kö.

Ladda ner anmälan Platsansökan.
Fyll i och bifoga blanketten i ett mejl till info@snurran.se eller sänd den med post.
OBS! Mejl med bifogad platsansökan och kopia till andra vårdnadshavaren gäller som underskrift.

När vi fått ansökan via mejl/post har du en plats i vår kö.
Anmälan gäller i två år.
Önskar ni stå kvar i vår kö måste anmälan förnyas efter två år, i annat fall tas anmälan bort